More Information

Affies se koshuiskompleks bestaan uit talle huise. Die graad 8’s begin hulle koshuisjare in die oudste koshuisgebou van die skool – Huis Pannevis – wat sedert 1930 ‘n tweede tuiste vir duisende seuns op die Affie-terrein gebied het. Die nuwelinge studeer saans in die lugverkoelde studiesaal op die boonste vlak van die studentesentrum. Daar is ‘n besondere gees van samehorigheid en broederskap tussen al die koshuisinwoners en die seuns lewer ‘n sterk bydrae tot die algemene gees van die skool.

Public Secondary School, Specialising In Ordinary School. Local Municipality Is City Of Tshwane Metropolitan Municipality Located In The District Of Tshwane South. 1 LYNNWOOD,CLYDESDALE,PRETORIA,0028

This Ad has been viewed 160 times.

Show Boarding Schools

As shown above we list all boarding school information. We make it easy for you to contact any boarding school directly. in addition you can find schools in a similar area or province.

A boarding school provides education for pupils who live on the premises, as opposed to a day school. The word “boarding” is used in the sense of “room and board” i.e., lodging and meals. As they have existed for many centuries, and now extend across many countries, their function and ethos varies greatly.

Fewer Distractions. Boarding school students can focus better on their studies because television, video games, phones and other distractors are limited. These young scholars usually perform better academically because they live in an environment that is conducive to learning.